Γερμανική παραδοχή για δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 & 2

Στην παραδοχή ότι σημειώθηκε δολιοφθορά στους αγωγούς Nord Stream 1 και 2, προχώρησε ουσιαστικά νωρίτερα σήμερα ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Χέμπεστράιτ. (function(window, document, undefined) { var script_tag = document.createElement('script'); script_tag.src = 'https://ad.mox.tv/mox/mwayss_invocation.min.js?pzoneid=7386&height=405&width=720&tld=pronews.gr&ctype=div'; var container = document.querySelectorAll('[data-id=_mwayss-1001bd0fe69c0ce7de15443080d7260d]')[0]; container.setAttribute('id', (container.getAttribute('data-id')+(new Date()).getTime())); container.removeAttribute('data-id'); container.parentNode.insertBefore(script_tag, container); })(window, document); «Δεν έχουμε λόγο να πιστεύουμε ότι το πρόβλημα στους αγωγούς οφείλεται σε φυσικά αίτια», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χέμπεστράιτ, αρνήθηκε ωστόσο να σχολιάσει πληροφορίες περί σχετικής προειδοποίησης από μυστικές υπηρεσίες άλλων χωρών.Ο ίδιος διαβεβαίωσε, πάντως, ότι η ζημιά στους αγωγούς δεν έχει επίδραση στην προμήθεια φυσικού αερίου της ...

Δείτε επίσης