fbpx Προσλήψεις σε μουσεία: Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 486 θέσεις εργασίας | mainlynews.gr

Προσλήψεις σε μουσεία: Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 486 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις με προκηρύξεις του ΑΣΕΠ σε μουσεία - 6 προκηρύξεις για συνολικά 486 θέσεις εργασίας. Τρέχουν οι αιτήσεις στο ΑΣΕΠ για 6 προκηρύξεις που δίνουν εργασία σε μουσεία για όλη την χώρα. Δείτε όλα οσα πρέπει να γνωρίζεται απο τις ειδήσεις του Dikaiologitika News.ΑΣΕΠ - 105 προσλήψεις με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Εθνικό Αρχαιολογικό ΜουσείοΤο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο ανακοινώνει την πρόσληψη 105 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 7 μηνών.Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/04/2021-16/04/2021Επικοινωνία: 213 2144820, 213 2144865Προκήρυξη43 άτομα με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου στο Βυζαντινό & Χριστιανικό ΜουσείοΤο Βυζαντινό & Χριστιανικό Μουσείο ανακοινώνει τηνν πρόσληψη 43 ατόμων με ...

Δείτε επίσης

Αποστολή στο εθνικό τυπογραφείο της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 3Κ2021 που αφορά 50 προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών. Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 3Κ/2021 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας πενήντα (50) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

dikaiologitika

Τα τελικά αποτελέσματα του ΑΣΕΠ για την 7Κ/2019 προκήρυξη Σήμερα εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 7Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 42/11-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριάντα μία (31) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων φορείς πρόνοιας: Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και στο Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ). Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων (Προτείνεται το άνοιγμα του αρχείου με Mozilla Firefox)

dikaiologitika

Στην έγκριση σύναψης 740 προσλήψεων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) σε Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προχώρησε ο Μάκης Βορίδης

dikaiologitika

22 θέσεις εργασίας με ΣΟΧ του ΑΣΕΠ στην ΕΦΑ Λασιθίου ΑΣΕΠ: Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο του Νομού Λασιθίου, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα 1 ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ19 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ2 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑΟι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (efalas@culture.gr) όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος. Η προκηρυξη ΕΔΩ

dikaiologitika

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1E/2020. Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την 7 Απριλίου 2021 ημέρα Τετάρτη έως και την 16 Απριλίου 2021

dikaiologitika

Νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ. Δυο νέες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για προσλήψεις στη ΔΕΗ - Δείτε αναλυτικά πως και που θα κάνετε αίτηση. ΔΕΗ:Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ/ΑΗΣ Αθερινόλακκου Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 ΑίτησηΠαράρτημαΗμερομηνία υποβολής αιτήσεων από Δευτέρα 05/04/2021 έως και Τετάρτη 14/04/2021. ΑΣΕΠ - ΔΕΗ: Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΘΥΠ/Συγκρότημα Αχελώου Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021 ΠαράρτημαΠαράρτημα Γλωσσομάθειας Παράρτημα Χειρισμού Η/ΥΑίτηση Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων από Τρίτη 06.04.2021 έως και Πέμπτη 15.04.2021.

dikaiologitika

Εγκρίθηκαν 321 προσλήψεις συμβασιούχων από Δήμους για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) ή ως εννέα (9) μήνες σε ΝΠΙΔ των ΟΤΑ.

dikaiologitika

«Η προθεσμία της 31ης Δεκεμβρίου είναι αποκλειστική και δεν καταλείπεται χώρος για οποιαδήποτε ελαστικότητα στον καθορισμό της», διευκρίνισε μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδης Στεφανής, απαντώντας σε ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Πρόβλημα με την προκήρυξη μετάταξης ΕΠΟΠ». Παράλληλα υπενθύμισε το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο: - Η 31η Δεκεμβρίου 2020 ορίστηκε με την υπουργική απόφαση προκήρυξης των μετατάξεων, υπό στοιχεία Φ.415/325/543448/Σ.9312/3 Δεκ 20/Αποφ.ΥΦΕΘΑ (Β΄5442), ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων στελεχών, σε εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.3883/2010 (Α΄167), στην οποία ρητά καθορίζεται ότι «Οι επιθυμούντες να μεταταγούν υποβάλλουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους σχετική αίτηση προς τη μονάδα ή υπηρεσία όπου υπηρετούν. Οι εν λόγω αιτήσεις αξιολογούνται από το οικείο κατά Κλάδο Ανώτατο Συμβούλιο».  Ειδικότερα, το στέλεχος, προκειμένου να έχει δικαίωμα υποβολής αιτήσεως μέχρι την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, οφείλει να έχει συμπληρώσει ως τότε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του ν.3883/10, από τις οποίες βασική είναι η πλήρωση του απαιτουμένου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας. Επιπρόσθετα, στο άρθρο 10 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας..» (Α΄45) ορίζεται ότι οι προθεσμίες προς τους διοικουμένους για υποβολή αιτήσεως, αναφοράς ή άλλου εγγράφου είναι αποκλειστικές, εκτός αν ορίζονται ως ενδεικτικές από σχετικές διατάξεις. Τέλος γνωστοποίησε ότι «ειδικά σε ό,τι αφορά στην 7η σειρά των ΕΠ.ΟΠ.(σ.σ. μνεία γίνεται στην ερώτηση) οι υπόψη υπαξιωματικοί θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην προκήρυξη μετατάξεων έτους 2021, διότι θα πληρούν την προϋπόθεση της συμπλήρωσης του απαιτούμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας».   

dikaiologitika