Η Συνθήκη και τα Νησιά μας…

Το άρθρο 26 της Συνθήκης ορίζει, ότι αν οι Οθωμανικές αρχές δεν συναινούσαν στην εφαρμογή της, θα έχαναν την κυριαρχία της Κωνσταντινούπολης, την οποία θα μπορούσε να ενσωματώσει η Ελλάδα… Τα τελευταία χρόνια, οι Τούρκοι αμφισβητούν συστηματικά και μεθοδευμένα την συνθήκη αυτή. Επικαλούνται το δόγμα της “γαλάζιας πατρίδας” , δηλαδή ένα εφεύρημα χωρίς καμία ιστορική, γεωγραφική και νομική βάση. Ένα εφεύρημα που χρησιμοποιεί γεωγραφικά δεδομένα, που βασίζονται στην πάλαι ποτέ Οθωμανική αυτοκρατορία !...Πριν από μήνες, είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος: // “Το ...

Δείτε επίσης