Μάνδρα: Ικανοποίηση από τους συγγενείς των θυμάτων