Νέες προθεσμίες για αναπηρικές συντάξεις, επιδόματα, απαλλαγές