Προσλήψεις: 40.286 μόνιμων και εποχικών [ο πίνακας με τις θέσεις στο δημόσιο για το 2023] - Ελεύθερος Τύπος