Τα δικηγορικά και όχι μόνο παραιάκια

Το ενδιαφέρον της δικηγορικής πιάτσας επικεντρώνεται περισσότερο σε εκείνους που έχουν μεγαλύτερη δημόσια προβολή, κατά βάση από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και σε εκείνους που κατέχουν υπουργικούς, βουλευτικούς, πανεπιστημιακούς, κ.λπ. θώκους ή κατέχουν θέσεις εξουσίας. Ουσιαστικά υπάρχει ένας άτυπο κατάλογος, που εμπεριέχει ακόμη και στοιχεία ποινικού μητρώου, στον οποίο αναζητάς το όνομα του δικηγόρου ή καθηγητή των Νομικών Σχολών -που έχουν παράλληλα και την δικηγορική ιδιότητα- και σου «κατεβάζει» το ιστορικό του, τις επαγγελματικές (εμφανείς και αφανείς) ενασχολήσεις του, με ποιά πολιτικά πρόσωπα ...

Δείτε επίσης