Τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα 02 Οκτωβρίου