Τριανταφυλλίδου: «Μου έλεγαν οι γονείς μου να πάρω ένα πτυχίο»